Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THCS Thạch Trung.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Bài 5. Từ Hán Việt

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Thị Thanh Bình
Ngày gửi: 21h:29' 14-05-2011
Dung lượng: 2.5 MB
Số lượt tải: 78
Số lượt thích: 0 người
Người thực hiện: Nguyễn Thị Phương Lan-THCS Nguyễn Đăng Đạo
chào mừng các thầy cô giáo và các em.
SÔNG NÚI NƯỚC NAM
(Nam quốc sơn hà )
Nam quốc sơn hà nam đế cư

Tiệt nhiên định phận tại thiên thư

Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm

Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư
Câu hỏi
Hãy cho biết nghĩa của các tiếng : nam, quốc, sơn ,hà.

Nam :phương nam
Quốc : nước
Sơn : núi
Hà : sông
TIẾT 18-TUẦN 5
TỪ HÁN VIỆT
Bài 5-Tiết18
TỪ HÁN VIỆT
I.BÀI HỌC:
1-Đơn vị cấu tạo từ Hán Việt:
a.Các yếu tố Hán Việt

Đặt câu với các yếu tố : nam, quốc,sơn ,hà .
Bài 5-Tiết18
TỪ HÁN VIỆT
I.BÀI HỌC:
1-Đơn vị cấu tạo từ Hán Việt:
a.Các yếu tố Hán Việt

1.Cụ là nhà thơ yêu nước.
2.Mới ra tù Bác đã tập leo núi.
3.Nó nhẩy xuống sông cứu người chết đuối.
1.Cụ là nhà thơ yêu quốc.
2.Mới ra tù Bác đã tập leo sơn.
3.Nó nhẩy xuống hà cứu người chết đuối.
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
Học thầy không tày học bạn.
Bài 5-Tiết18
TỪ HÁN VIỆT
I.BÀI HỌC:
1-Đơn vị cấu tạo từ Hán Việt:
a.Các yếu tố Hán Việt
b.Đặc điểm:
Phần lớn không dùng Độc lập như từ mà chỉ dùng để tạo từ ghép.

Học , quả
Hãy ghép yếu tố quả với 1 yếu tố khác và đặt câu, ghép yếu tố học với yếu tố khác và đặt câu.
Trong 2 câu trên có 2 yếu tố Hán Việt đã được dùng độc lập như từ, đó là yếu tố nào?
Bài 5-Tiết18
TỪ HÁN VIỆT
I.BÀI HỌC:
1-Đơn vị cấu tạo từ Hán Việt:
a.Các yếu tố Hán Việt
b.Đặc điểm:
Phần lớn không dùng Độc lập như từ mà chỉ dùng để tạo từ ghép.

Từ việc tìm hiểu 2 câu tục ngữ và ghép yếu tố để đặt câu em rút ra nhận xét gì về các yếu tố hoa , quả , học , tập ?
Có lúc dùng để tạo từ, có lúc được dùng độc lập như một từ.
Bài 5-Tiết18
TỪ HÁN VIỆT
I.BÀI HỌC:
1-Đơn vị cấu tạo từ Hán Việt:
a.Các yếu tố Hán Việt
b.Đặc điểm:
Phần lớn không dùng Độc lập như từ mà chỉ dùng để tạo từ ghép.

Yếu tố thiên trong :
thiên thư : trời
thiên niên kỷ:
thiên đô về Thăng Long:
nghìn
dời
? Em có nhận xét gì về các yếu tố Hán Việt trên ?
Bài 5-Tiết18
TỪ HÁN VIỆT
I.BÀI HỌC:
1-Đơn vị cấu tạo từ Hán Việt:
a.Các yếu tố Hán Việt
b.Đặc điểm:
Phần lớn không dùng Độc lập như từ mà chỉ dùng để tạo từ ghép.
c.Có nhiều yếu tố Hán Việt đồng âm nhưng nghĩa khác xa nhau.
:
? Từ ghép thuần việt có mấy loại, đó là những loại nào ?
Dựa vào kiến thức đã học,em hãy xếp 6 từ Hán Việt sau thành 2 loại từ ghép đẳng lập và từ ghép chính phụ
Sơn hà ,ái quốc ,thạch mã, giang san ,thiên thư ,thủ môn.
Bài 5-Tiết18
TỪ HÁN VIỆT
I.BÀI HỌC:
1-Đơn vị cấu tạo từ Hán Việt:
a.Các yếu tố Hán Việt
b.Đặc điểm:
Phần lớn không dùng Độc lập như từ mà chỉ dùng để tạo từ ghép.
c.Có nhiều yếu tố Hán Việt đồng âm nhưng nghĩa khác xa nhau.
Sơn hà
Giang sơn
Ái quốc
Thủ môn
Thiên thư
Thạch mã
Bài 5-Tiết18
TỪ HÁN VIỆT
I.BÀI HỌC:
1-Đơn vị cấu tạo từ Hán Việt:
a.Các yếu tố Hán Việt
b.Đặc điểm:
Phần lớn không dùng Độc lập như từ mà chỉ dùng để tạo từ ghép.
c.Có nhiều yếu tố Hán Việt đồng âm nhưng nghĩa khác xa nhau.
Sơn hà
Giang sơn
Ái quốc
Thủ môn
Thiên thư
Thạch mã
:yêu nước
:giữ cửa
:sách trời
:ngựa đá
Từ ghép đẳng lập
Từ ghép chính phụ
Bài 5-Tiết18
TỪ HÁN VIỆT
I.BÀI HỌC:
1-Đơn vị cấu tạo từ Hán Việt:
a.Các yếu tố Hán Việt
b.Đặc điểm:
Phần lớn không dùng Độc lập như từ mà chỉ dùng để tạo từ ghép.
c.Có nhiều yếu tố Hán Việt đồng âm nhưng nghĩa khác xa nhau.
:
Câu hỏi thảo luận
1-Em có nhận xét gì về trật tự của các yếu tố trong từ ghép chính phụ Hán Việt trên ?
2-So sánh trật tự của các yếu tố trong từ ghép chính phụ Hán Việt với trật tự của các tiếng trong từ ghép thuần Việt?
Bài 5-Tiết18
TỪ HÁN VIỆT
I.BÀI HỌC:
1-Đơn vị cấu tạo từ Hán Việt:
a.Các yếu tố Hán Việt
b.Đặc điểm:
Phần lớn không dùng Độc lập như từ mà chỉ dùng để tạo từ ghép.
c.Có nhiều yếu tố Hán Việt đồng âm nhưng nghĩa khác xa nhau.
Có 2 trường hợp :
-Yếu tố chính đứng trước.
-Yếu tố chính đứng sau.
Bài 5-Tiết18:TỪ HÁN VIỆT
I.BÀI HỌC:
1-Đơn vị cấu tạo từ Hán Việt:
a.Các yếu tố Hán Việt
b.Đặc điểm:
Phần lớn không dùng Độc lập như từ mà chỉ dùng để tạo từ ghép.
c.Có nhiều yếu tố Hán Việt đồng âm nhưng nghĩa khác xa nhau.
2-Từ ghép Hán Việt có hai loại chính:
-Từ ghép đẳng lập.
-Từ ghép chính phụ.
+ Yếu tố chính đứng trước, phụ đứng sau.
+ Yếu tố phụ đứng trước, chính đứng sau.
Từ ghép Hán Việt có mấy loại ? Đó là những loại nào ?
? Từ ghép chính phụ Hán Việt có mấy trường hợp ?
Bài 5-Tiết18
TỪ HÁN VIỆT
I.BÀI HỌC:
1-Đơn vị cấu tạo từ Hán Việt:
a.Các yếu tố Hán Việt
b.Đặc điểm:
Phần lớn không dùng Độc lập như từ mà chỉ dùng để tạo từ ghép.
c.Có nhiều yếu tố Hán Việt đồng âm nhưng nghĩa khác xa nhau.
2-Từ ghép Hán Việt có hai loại chính:
-Từ ghép đẳng lập.
-Từ ghép chính phụ.
II.LUYỆN TẬP:
:
Luy?n t?p
1. Phn bi?t nghia c?a cc y?u t? Hn Vi?t d?ng m trong cc t? ng? sau:
Hoa1 :hoa qu?, huong hoa
Hoa2 : hoa mi, hoa l?
Phi1 :phi cơng, phi d?i
Phi2 : phi php, phi nghia
Phi3 : cung phi, vuong phi
Tham1:tham v?ng, tham lam
Tham2 :tham gia, tham chi?n
Gia1 :gia ch?, gia sc
Gia2:gia v?, gia tang.
=> sự vật, cơ quan sinh sản hữu tính
=>phồn hoa bóng bẩy
=>bay
=>trái lẽ phải pháp luật
=>vợ thứ vua
=>nhà
=>thêm vào
=> ham muốn
=>dự vào
2.Tìm những từ ghép Hán Việt có chứa yếu tố Hán Việt quốc,sơn, cư, bại (đã được chú nghĩa dưới bài Nam quốc sơn hà)
Mẫu: quốc: Quốc gia, cường quốc...
Sơn:sơn hà, giang sơn....
Cư: cư trú, an cư.....
Bại: thất bại, đại bại.....
Trả lời:
Luyện Tập
3.Xếp các từ ghép hữu ích, thi nhân, đại thắng, phát thanh, bảo mật, tân binh, hậu đãi, phòng hỏa vào nhóm thích hợp:
a.Từ có yếu tố chính đứng trước, yếu tố phụ đứng sau.
b.Từ có yếu tố phụ đứng trước, yếu tố chính đứng sau.
Đáp Án
-Yếu tố chính đứng trước : hữu ích, phát thanh ,phòng hoả ,bảo mật
-Yếu tố chính đứng sau : thi nhân ,đại thắng,tân binh, hậu đãi ,
Luyện Tập
2.Mở rộng vốn từ với 4 yếu tố :
-Quốc, sơn, cư ,bại.
Quốc
sơn

ca

gia
ngữ
huy
lâm
khê
thủy
giang
chung
dân

trú
định
cường
cước
Mở rộng vốn từ
Dặn dò về nhà
Học thuộc bài
Làm các bài tập vào vở
Chuẩn bị bài :Tìm hiểu chung về văn biểu cảm
Kính chào quý thầy cô
 
Gửi ý kiến

Câu lạc bộ Văn học dân gian